Kamu Personelleri

Görevde yükselme ve unvan değişikliği süre şartı düşürüldü

Yeni başlayan kamu personelleri, görevinde yükselerek ünvan değişikliğine gitmek için en 2 yıl süreli çalışmak zorundaydı. Enerji Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği süre şartında bazı değişikliğe giderek bu süre 6 aya düşürüldü.

Artık bulunduğu kurumda ilk 6 ayını dolduran kamu personelleri, ef,müdür, uzman, hukuk müşaviri olmak için 2 yılı beklemeden ilk işe başlama tarihinden hemen sonra ünvan değişikliği sınavlarına katılabilecek. 

 “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde  Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.   Buna göre, 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve  Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ndeki “Personel Dairesi Başkanlığı” ibareleri  “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi.

SINAV ÜCRETİ 

Aynı yönetmelikteki “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel  Müdürlüğüne” ibareleri yürürlükten kaldırılırken, yönetmeliğe “Sınavı yapan  kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” fıkrası eklendi.

 Ayrıca, aynı yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinde yer alan “iki yıl” ibaresi de “altı ay” olarak değiştirildi.  Yine aynı yönetmeliğin 3’üncü maddesinde yer alan “19/2/1985 tarihli  ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun” ibaresi ise “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi” olarak değiştirildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir