Personel Alımı

En az 5 bin lira maaşla kadrolu personel alınacak! Başvurular Pazartesi sona eriyor

Resmi Gazete’de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi en az lise mezunu kadrolu personel alım ilanı yayınladı.

Üniversite tarafından yayınlanan kadrolu personel alım ilanında hemşire ve tekniker alımı yapılacağı duyuruldu.

Başvuru yapacak adayların 2018 dönemi KPSS puan sırası esas alınarak alım yapılacağı aktarıldı.

Yayınlanan personel alım ilanında, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır. ” denildi. 

EN AZ LİSE MEZUNU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI

Personel alım ilanına başvuru yapacak olan adaylar için başvuruların bugün başladığı ve 13.01.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sona ereceği aktarıldı.

Ayrıca başvuru yapacak olan adaylar için başvuru şartları da sıralandı. Başvuru şartları arasında Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kurumlarında 2. veya 3. seviye erişkin yoğun bakım ünitesinde en az 5 yıl Hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak. Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak şartlarını taşımaları gerektiği bildirildi.

Müracaat edecekler ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

EN AZ LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.

BAŞVURUDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Kimlik Kartı Sureti 

2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (-Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı, -Önlisans mezunları için 2018 dönemi KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.)

4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6. Deneyim Belgesi (Aslı)

7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-devlet çıktısı)

8. Başvuru Formu Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alım İlanı Metni İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir