Diyanet Personeli

Diyanet Görevde Yükselme Sınavı Soru Ve Cevapları Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme  Sınavı Soru Ve Sonuçlarını Yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme  Sınavı için başvurular  01 Şubat 2016 -09.Şubat 2016 tarihleri arasında yapılmıştı. 21 Şubat 2016 Pazar Günü Saat 10:00 yapılan sınav 75 dakika sürmüştür. 4 Şıklı olarak 50 soru üzerinden yapılan sınav Ankara yapılmıştır.

Sınav değerlendirme ise şu şekilde yapılmaktadır.
100 puan üzerinden değerlendirilecek olan sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonucu GYS ( Görevde Yükselme Sınavı ) şube müdürü kategorisinde katılan adaylar için 60+ puan almaları gerekmektedir. Diğer alanlarda sınava katılan adaylar için ise 70+ puan alanlar başarılı sayılmış olacaklar.

Puanlar aşağıdaki formülle hesaplanacak .
[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]

Sınavda iptal edilen soru veya sorular olması durumunda bu soru veya sorular tüm adaylar tarafından doğru olarak kabul edilecektir.

Sınava itiraz etmek isteyen adaylar şu şekilde itiraz edebilir.
SINAV SONUCUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR;

1)Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sadece DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA yapacaklardır.

2)Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 20 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile DİYANET’E yapacaklardır.

3)Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Diyanet bakanlığı usulüne uygun yapılmayan itirazları dikkate almayacakİtiraz süresi 29 Şubat 2016 Pazartesi günü 17:00 da bitecektir.