Sağlık Personeli

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı yayımladı! Başvuru tarihleri belli oldu

Aydın’da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi tarafından personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üniversite tarafından yayımlanan personel alım ilanında, “Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gnıbıı puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. www.kamupersoneli.net ”’Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.” denildi.

SAĞLIK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirlilen genel şartlar aranır.

2- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunlan için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kamumu 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan Başvuru Formunu lam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikle ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adının Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Katta bulunan 4/B Başvuru Ofisine (Kepez/AYDIN) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup, noter vekaleti ile yapılacak başvurular ise kabul edilecektir. Başvuru için islenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktın

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.cdu.tr adresinden temin edilecektir.)

2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) I Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen şartlan vc çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza vc kaşe ile onaylanmış yazı vc Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca istenen sertifika/bclgclcrin üzerinde tarih olması ya da ekinde tarihi belirten ayrı bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur. İlan başvuru süresi içinde alman scrtifıka/bclgclcr geçerli kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı vc/vcya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde www.adu.cdu.tradresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katma kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak sureliyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre İçerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilan metni için TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir