Personel Alımı

İŞKUR ile kamuya en az ilkokul mezunu personel alımı yapılıyor!

Gazi Üniversitesi Hastanesi tarafından Resmi Gazete’de bir ilan yayımlandı. Bu ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı ifade edildi. İlanda hastane hizmetlisi ile temizlik görevlisi alımı yapılacağı ifade edildi. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır”

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartları sağlamayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda şartlar şöyle belirlenmiştir:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular bugün itibari ile başladı ve 18 Aralık’a kadar devam edecektir. Başvuru yapacak olan adaylar a Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

KURA DETAYLARI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 28.12.2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19 Pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır. Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

Detaylı bilgi için TIKLAYIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir