Personel Alımı

TÜBİTAK’ta çalışacak personel aranıyor! En az 4000 TL maaş verilecek

Resmi Gazete’de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK ) tarafından  personel alım ilanı yayımlandı.

TUBİTAK tarafından yayımlanan personel alım ilanında adaylar için başvuru süreci açıklandı.

TUBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

TUBİTAK personel alım ilanında, “İlana başvuruda bulunmak için “kariyer.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur)” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan yayımlanan ilanda, “İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.  Başvuruların en geç 20/01/2021 günü saat 17:00′a kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir. Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının TBTK.BİLGEM.KS.2020-1.BTE01 için 10 katı kadar aday; TBTK.BİLGEM.KS.2020-1.İLTAREN01 ve İLTAREN02 için 3 katı kadar aday; TBTK.BİLGEM.KS.2020-1.UEKAE01 ve UEKAE03 için 5 katı kadar aday, UEKAE02 için 10 katı kadar aday; TBTK.BİLGEM.KS.2020-1.YTE01 ve YTE02 için 3 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.” denildi.

TUBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması + 10.000/(Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) >= 3,20

f) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir