Ekonomi

Emekli maaşı alan ve alacak olanlar dikkat! Emekli maaşları bloke edilecek

Emekli maaşı alanların maaşlarına bazı durumlarda bankalar tarafından bloke konabiliyor. Emekli maaşına bloke konan bir emekli hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından flaş karar verildi.

EMEKLİ MAAŞI HAKKINDA FLAŞ KARAR!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararda, “Somut uyuşmazlıkta tüketici, çekeceği kredinin ödeneceği ihtimalini banka gözünde kuvvetlendirir şekilde emekli maaşını mal varlığının bir parçası olarak göstermiş, bu inançla hareket eden banka, kredi tutarını nakden ve peşinen davacı hesabına yatırmış ve ….. TL tutarındaki kredi davacı tüketicinin tasarrufuna bırakılmıştır….. Emekli maaşından başka bir gelirinin olmadığı yönündeki genel kabulden dolayı zayıf tarafı daha da zayıf hâle getirmeme saiki ile korunan emekli, kendi iradesi ile imzaladığı kredi sözleşmesi çerçevesinde kavuştuğu ve sosyoekonomik ihtiyaçları doğrultusunda harcadığı meblağı yine emekli maaşı ile ödemek zorunda olduğunu bilebilecek durumdadır. Bu noktada yerel mahkemenin emekli maaşının haczine ilişkin düzenlemelere dayandığı gerekçesi yerinde değildir.” denildi.

YGHK SON KARARI VERDİ

Öte yandan kararın devamında tüketici, tahsis edilen kredi tutarını almasına rağmen hiçbir taksiti ödememiş ve bu sebeple bankanın davanın açıldığı tarihe kadar yirmi aylık ödemeyi tahsil etmesine herhangi bir itirazda bulunmamışken eldeki dava ile vadesi gelmiş borçlarının faizi ile kendisine iadesine ilişkin istemi iyi niyetle bağdaşmamakta ve bu talebi Türk Medeni Kanunu’nun 2’nci maddesi gereğince hukuken korunamayacaktır. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında mahkemenin emekli maaşının haczedilemeyeceğine ilişkin kabulünde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte hükmün davacı tüketicinin talebinin iyi niyetli olmaması karşısında sonuç itibarıyla isabetsiz olduğu, direnme kararının bu değişik gerekçe ile bozulması gerektiği yönünde dile getirilen görüş, açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir…” kararını vermiştir.

EMEKLİ MAAŞLARI BLOKE EDİLECEK

Sonuç olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu kararıyla emeklilerin nasıl olsa emekli maaşı haczedilemez deyip kullandığı banka kredisini ödememesi söz konusu olamayacaktır. Ayrıca bankalar, yapılan sözleşme çerçevesinde emekli maaşlarını bloke edebilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir