Adalet Personeliİş İlanlarıPersonel Alımı

Adalet Bakanlığı 8 farklı meslekten sözleşmeli personel alımı yapacak!

Adalet Bakanlığı, Aşçı, Kaloriferci, Şoför, İstatistikçi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Mühendis kadrolarına bay-bayan toplam 237 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı, Bakanlık Merkez Ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 8 farklı meslek gurubundan sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre Adalet Bakanlığı, 2020 yılı KPSSP94 puan türünden 70 taban puan şartı ile Aşçı, Kaloriferci, Şoför, İstatistikçi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Mühendis kadrolarına bay-bayan toplam 237 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı ve 12 Mart 2021 tarihinde sona erecektir. Aşçı alımı, Kaloriferci alımı, Şoför alımı, İstatistikçi alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı, Teknisyen alımı, Tekniker alımı ve Mühendis alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye nasıl yapılacak? Tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 237 pozisyona personel alımı yapılacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

KPSS ŞARTI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

AŞÇI ALIMI

a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

KALORİFERCİ ALIMI

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

ŞOFÖR ALIMI

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) ALIMI

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

TEKNİSYEN ALIMI

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

TEKNİKER ALIMI

En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

MÜHENDİS ALIMI

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. Adaylar başvurularını 22/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların 2020 KPSS puanları ve öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır. Tüm adayların; Detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanlarını (Ek-2 Beyan örneği), sisteme yüklemesi gerekmektedir.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (ön ve arka yüzü) ve Güvenlik Soruşturması Formunu (Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-3 formu dışında başka formun kullanılmaması gerekmektedir.))

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek belge; İlanın Özel Şartlar bölümünün (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Destek personeli (şoför) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; sürücü belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Destek personeli (aşçı) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; En az lise veya dengi okul mezunu olanların, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikalarını sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Destek personeli (kaloriferci) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan alınan sertifikalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Diğer tüm detayları görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ