İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

KPSS şartsız lise mezunu hastane hizmetlisi alınacak!

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yer alan ilana göre Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS şartsız en az lise mezunu hastane hizmetlisi alımı yapacak. Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak olup, başvuru ekranı için aşağıda link verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak başvuru ekranından kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.

Peki, Uludağ Üniversitesi hangi şartlarla personel alımı yapacak? Mezuniyet ve yaş şartı nedir? İşte detaylar…

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERSONE ALIM İLANI

İlan şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını BURSA İş–Kur İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler.

İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atamaya hak kazanan kişiler, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilecek ve istihdam edilen işçiler, asgari ücretle ücretlendirilecektir.

Kura ile İşçi Alımı

İŞKUR tarafından belirlenen ve istenilen şartları taşıyan adaylar arasından, Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde noter huzurunda kura çekilecek ve kura sonucunda işçiler belirlenecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme Sonuçları

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, yerleşen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemi iptal edilecektir. Yerleştiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.
Hastanemizde 7/24 hasta hizmeti sunulması nedeni ile vardiya usulü çalışma sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle başvuracak adayların gece nöbet tutmaya engelinin bulunmaması gerekmektedir.

Hastanemizin ihtiyaç duyduğu Hastane Hizmetlisi alımlarının Bursa ili merkez ilçelerinden Üniversite yerleşkesine yakın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinden karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak,

Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmelidir.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdır.

KURA ÇEKİMİ

COVİD-19 Kapsamında YÖK Başkanlığı tarafından yayımlanan “Koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılmayacaktır. Kura çekimi Noter eşliğinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimlik Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Adaylar, kura çekimini08/04/2021 tarihinde saat /10:00’da hastanemiz (https://suam.uludag.edu.tr) web sitesi veya Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCuGUqAUxjkzOS51s3SyhpCg) adresi üzerinden canlı olarak izleyebileceklerdir.

İlan edilen kadroya iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr) web sitesinde ilan edilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik “GEÇİCİ

MADDE 6- (Ek: RG-26/3/2020-31080 Mükerrer-CK-2310/1 md.) (1) 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir.

Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir” maddesi gereğince kura çekimi yapılacaktır.
Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, (https://www.kamupersoneli.net/) feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağırılacakların listesi Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr ) web sitesinde ilan edilecektir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Kura çekimi sonucu belirlenen asil adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr ) web sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU LİNKİ

Başvurular 5 Nisan 2021 tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar aşağıda belirtilen linki tıklayarak başvuru işlemlerini yapabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005960870&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005960870&isyeriTuru=Kamu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir