İş İlanlarıPersonel Alımı

TÜBİTAK 77 personel alımı yapıyor! Son başvuru tarihi 26 Nisan!

5 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü bünyesine 77 personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak personel alımında başvuruların 26 Nisan tarihinde sona ereceği belirtildi. TÜBİTAK personel alım detayları haberimizde

İş arayan vatandaşlar kamu kurumlarının yayımladığı sözleşmeli ya da daimi personel alım ilanlarını inceliyor. Yayımlanan son ilana göre TÜBİTAK bünyesine 77 personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru linki haberimizin devamında mevcut..

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 1. a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 3. c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 4. d) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).
 5. e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

“Ağırlıklı Genel Not Ortalaması+10.000/(Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması)>=3,20”

 1. f) Lisans öğrenimi süresince, normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı uzatmış olmak. (Herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 2. g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

BAŞVURU SÜRECİ

 1. a) İlana başvuruda bulunmak için ‘kariyer.tubitak.gov.tr’ internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kodu seçilerek, istenilen gerekli evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. b) Başvuruların en geç 26/04/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
 3. c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.
 4. d) Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 5. e) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.
 6. f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Öğrenci Belgesi (Üniversiteden veya e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı)

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren resmi ve güncel transkript belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış ve onaylı).

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Not: “Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.”

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE

www.sage.tubitak.gov.tr

e-posta: sage.kariyer@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 590 90 00

İLANLARI İNCELEMEK VE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir