Ekonomi

İlk Adım Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi

Sorunlara Çözüm İçin Artık Yeni Yollar İçin Adım Atılıyor Cumhurbaşkanlığına 5 konsey Kuruluyor 
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üzerine karar verilen Cumhurbaşkanlığının yeniden yapılandırılması için adım adım sona doğru gelindi. Bu yapılandırma içerisinde Cumhurbaşkanlığı bünyesi içerisin de  5 ayrı konsey kurulması planlanıyor. Öncelikli olarak Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi olacak ve pazartesinden itibaren çalışmalar başlayacak.

İlk Adım Ekonomi Alanında Atılıyor
Yapılacak olan konseyler Cunhurbaşkanlığı’nın daha aktif hale getirilmesi amacıyla çalışmalara başlayacak. Bu adımla beraber bölgenin üllke sorunları hakkında  düşünceleri alınarak ülkeyi yönetenlere iletilecek .
 
Konseylerin öncelikle Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi’nin hayata geçilmesi için yapılan çalışmaların bitmesine adım kaldı.
İşadamlarının da bulacağı konsey 50 kişilik üyeden oluşacak. 50 kişilik konseyin 35 kişisi reel sektörden gelecek. İçlerinde Koç, Sabancı, Ülker Grubu gibi Türkiye’nin en büyük şirketlerinin sahiplerininde bulunacağı konsey başkanı ise  işadamları arasından seçilecek ve  ekonomi ile ilgili 6 veya 7 bakan, TİM-Merkez Bankası, Eximbank gibi kurumların başkanları, iki vali, iki belediye başkanların da yer alacağı konseyin  hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı da devreye girmiş olacak.

Toplanacak Olan Konsey Çözüm Yolları Bulucak
Konsey belirlenen sürelerde 3 ayda bir toplanıp ekonomi ve dış ticaretin durumun hakkında değerlendirme yapacak eğer bir sorunla karşılaşır iseler  çözüm yolları bulmak amacıyla ilgili öneriler geliştirerek bir rapor hazırlayacak daha sonra rapor, Cumhurbaşkanı’na sunularak, kamuoyuna da açıklanacak.