Ekonomi

Ziraat Bankası hesabı olanlar için açıklama yaptı! Son 14 gün kaldı!

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası  hesabı olan müşterileri için önemli bir açıklama yaptı. Banka, yaptığı yazılı açıklamasında on yıl içerisinde hiçbir şekilde işlem yapılmayan hesaplar hakkında son gün uyarısında bulundu. Son olarak 15 Haziran 2021 tarihine kadar şubeye başvuruda bulunmayan müşterilerinin hesaplarının zaman aşımına uğrayacağı ve bu kapsamda hesapların içerisindeki miktarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredileceği ifade edildi.

Çeşitli sebeplerden dolayı bankalara hesaplar açarak, işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak hesaplarla ilgili işlerimiz bittikten sonra hesapları kapatmayı ya da onları kullanmayı unutabiliyoruz. Ziraat Bankası da bu sebeple on yıldır kullanılmayan tüm hesaplar için müşterilerini uyardı.

Ziraat Bankası’nda hesabı olan fakat 10 yıldır hiçbir şekilde işlem görmeyen hesaplarda miktar olsun ya da olmasın, 15 Haziran tarihine kadar yazılı başvuru yapılmaması durumunda hesapların zamanaşımına uğrayacağı açıklandı.

BANKA YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Ziraat Bankası yazılı açıklama yaparak, aşağıdaki listede olan kişilerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunması gerektiğini şu şekilde açıkladı:

2021 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak  on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2021 YILINDA ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK HESAPLAR İÇİN TIKLAYIN

2021 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

2021 YILINDA ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK YATIRIM HESAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir