İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

İŞKUR 19 Temmuz iş ilanları yayımlandı! İŞKUR iş başvuru ekranı açıldı!

Koronavirüs salgını döneminde iş aramaya devam eden vatandaşlar için güncel İŞKUR iş ilanları yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanları Haziran ayından bu yana 100 bini geçti.

Ülkemizde yapılacak olan personel alımında KPSS’li ya da KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz erkek kadın iş arayanlar için yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan son ilanlara göre 101 bin 819 kişi işe alınacak. Başvurular online olarak gerçekleşecek.

EN AZ İLKOKUL MEZUNU ALIM YAPILACAK

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı için adayların en az ilkokul mezunu olması ve en çok lisans mezunu olması gerektiği belirtildi.

İŞKUR PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
  5. En az ilköğretim mezunu olmak,
  6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
  7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

İLAN DETAYLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN