Belediyelerİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Belediyede çalışmak isteyenler dikkat! Kamu kurumuna itfaiye eri alımı yapılıyor!

Sivas ili Şarkışla Belediyesi’nin İŞKUR üzerinden yayımladığı itfaiye eri alım ilanına başvurular 26 Temmuz’da başlıyor. Başvurular 4 gün boyunca sürecek ve 30 Temmuz günü mesai bitiminde sonlanacak.

En az 70 KPSS şartının olduğu başvurularda herhangi bir lisans programından mezun olmak ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak da zorunlu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sözlü sınava tabi tutulacak adayların başvuru için kurum tarafından istenen evrakları eksiksiz bir şekilde belediyeye şahsen (elden) teslim etmeleri gerekiyor. Eksik belge teslim eden adayların başvuruları geçersiz sayılıyor. 26 Temmuz’da açılacak olan başvurular 30 Temmuz’da sonlanacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.