İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Kamu kurumuna en az ortaöğretim mezunu kadrolu işçi alımı yapılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı tarafından çok önemli bir ilan yayımlandı. Bu ilanda kurum bünyesine en az ortaöğretim mezunu kadrolu işçi alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İLANIN AÇIKLAMASI

“4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumuna istihdam edilmek üzere aşağıdaki listede dağılımı gösterilen Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacaktır.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Yayımlanan ilana aşağıda belirtilen şartlara haiz olan adaylar başvuru yapabilecektir. Bu doğrultuda adaylar başvurularını 29 Eylül 2021 ile 4 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacaklardır. Adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adayların belirlenebilmesi için kurum tarafından bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir