EkonomiGündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

PTT 55 bin kamu personeli alımı duyurusu! En az lise mezunu kamu personeli alımı tarihi ve genel şartlar

Binlerce aday tarafından PTT personel alımı için araştırmalar yapılırken ilanın ne zaman yayımlanacağı ve hangi kadrolarda personel alımı yapılacağı ifade edildi. 2020 yılından 2021 yılına sarkan kadro ihdası yapılmasına rağmen açık bulunan personel eksikliği bulunan kadrolara parça parça alım yapılsa da geriye kalan 55 bin personel alımının yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.

55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gündemdeki yerini asla kaybetmeyen PTT personel alımı için “PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları nedir?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Söz konusu personel alımının parça parça da olsa yapılacağı ifade edildi.

PTT’nin kurumsal internet sitesi üzerinden ilanın yayımlanması bekleniyor ancak bu konu hakkında henüz bir duyuru yayımlanmadı. Konu ile ilgili olarak 55 bin personel alımı sürecine ilişkin herhangi bir bulunmadığı belirtiliyor.

ANLIK HABERDAR EDECEĞİZ

İlan yayımlandığında veya ilanın süreci hakkında bir gelişme olduğunda okuyucularımızı anlık olarak haberdar edeceğiz. Bu yıl içinde ilanın yayımlanması beklense de kulislerden herhangi bir bilgi sızmadı.

ARANACAK ŞARTLAR

Bunun yanı sıra ilan yayımlandığında adaylarda aranması muhtemel genel şartlar ise şöyle:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN MAHKUM OLMAMAK

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

ASKERLİKLE İLGİSİ BULUNMAMAK

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

6 Yorum

  1. Ptt nin calisma alanninda her pozisyonda calidirim
    Unuverste 2 yillik mezunuyum

  2. Sayın devlet büyüklerim lütfen ne olur size yalvarıyorum lisans mezunuyuz iş bulamıyoruz yaş geçiyor bu sebepten ptt memur alımını bekliyoruz ne olur ptt memur alımını en kısa zamanda yaparmısınız kadro verirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir