İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Kamuya ilk defa atanmak üzere büro memuru alımı yapılıyor! Belediye başkanlığı memur alımı yapıyor

Adıyaman Samsat Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de bir ilan yayımlandı. Bu ilanda muhasebeci kadrosu için ilk defa atanmak üzere memur alımı yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda ise “Adıyaman ili Samsat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şöyle:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 1 Kasım ile 3 Kasım tarihleri arasında yapacaklardır. Adaylar kılavuzda belirtilen belgeler ile mesai saatleri içinde Samsat Belediyesi (Kale Mah. Belediye Bulvarı No: 7 Samsat / Adıyaman) adresinde yer alan İnsan Kaynakları Birimine müracaat edeceklerdir.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir