Personel Alımı

Türk – Alman Üniversitesi Duyurdu! Bir Çok Alanda Teknisyen ve Mühendis Alacak!

Türkiye’de bulunan önemli üniversitelerden biri olarak tanınan Türk- Alman Üniversitesi, Resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklama iş arayan teknisyen ve mühendisleri yakından ilgilendirdi. Buna göre bu alanlarda toplam 9 personel alınacak. Başvurmak isteyen adayların 8 Aralık tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Türk- Alman Üniversitesi ilanın şartları nelerdir? Kimler başvurabilir?

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor
olmak.
b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
ile engeli bulunmamak.
e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak).
f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir