Personel Alımı

BDDK Resmen Duyurdu! Bir Çok Alanda Personel Alımı Yapacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, resmi internet sitesinden iş arayan vatandaşlara yönelik yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Şoför, Sekreter ve Memur kadrolarına kamu hizmetine ilk defa BDDK ‘da başlayacak
olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacağı ifade edildi. Başvurular 8 Aralık tarihine kadar e- devlet üzerinden yapılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alım şartları nelerdir?

Genel Şartlar

1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.