Gündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Başvurular başlıyor! Türkiye’nin dört bir yanından kamuya 500 personel alınacak… Sınav yok, mülakat yok

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz gün yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanıyla yazılı ve sözlü herhangi bir sınav yapmadan yalnızca 55 KPSS puanıyla Bakanlık bünyesine personel alınacağını açıkladı. Bu kapsamda bakanlığa 400 koruma ve güvenlik, 100 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 500 sözleşmeli personel alınacak. Kadın erkek personeller herhangi bir şekilde sınav yapılmadan alınacak olup başvurular 7 Aralık itibariyle başlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI (NİTELİKLER)

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanına başvuruda bulunmak için aşağıda belirtilen genel şartlara uygun olmak gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Askerlik durumu itibariyle ise askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şeklinde şartlar bulunuyor.

Bir diğer şart ise görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması.

ÖZEL ŞARTLAR

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak
2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular elektronik ortamda 7-17 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar alıma ilişkin bilgileri bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler.

Bir Yorum