Personel AlımıSağlık Personeli

Sağlık Personellerine Duyuruldu: Sözleşmeli Personel Alınacak!

Akdeniz Üniversitesi, resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre hemşire, röntgen teknisyeni gibi alanlarda sağlık personelleri alınacak. KPSS sınavından en az 50 puan almış olma şartı koşan üniversite ilanına başvurmak isteyen adayların 15 gün içinde başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), puanı esas alınacaktır.
Hemşire adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.
Hemşire dışında kalan diğer unvanlar için ise 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Son 1 (bir) yıl içerisinde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam
edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması
ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.