Gündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Kamuya en az ortaöğretim mezunu kadın erkek personeller alınacak! Güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı alım ilanı

Bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli alım ilanıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü farklı kadrolara 100 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Personel alım ilanına göre üniversite bünyesine güvenlik görevlisi, destek personeli, hemşire, sağlık personeli gibi kadrolara alım gerçekleşecek. Başvurular için en az ortaöğretim mezunu olma şartı bulunuyor. İşte ilan detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Suç kaydı bulunmamak

Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)

SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge Tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)

1 adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

Nüfus cüzdanı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

Adli sicil kaydı.

Yukarıdaki belgelerin 22 Aralık’a kadar www.erbakan.edu.tr adresinden sisteme eksiksiz yüklenmesiyle başvuru işlemleri tamamlanıyor.