Gündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSağlık Personeli

Sağlık personeli alımlarını bekleyenler dikkat! Kamuya sağlık personeli alımı başlıyor, son tarih 31 Aralık

Resmi Gazete’den milyonlarca personel adayına duyuruldu! Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü yeni bir sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı. 31 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurularda 23 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı açıklandı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

“Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 23 (yirmiüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.”

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen Genel Şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak,

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Başvurulacak unvanın aranan niteliklerini taşımak,

İlan tarihi itibariyle ilanda belirtilen sertifika ve belgelere sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak yahut ertelemiş olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, adaylar tarafından ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 215/A numaralı ofise şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; başvurular şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. ilan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvurularda, öğrenim belgesi fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi gerekiyor.