Personel Alımı

Bakanlığa 136 güvenlik görevlisi, tekniker, büro memuru ve destek personeli alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı avukat, güvenlik, tekniker, büro memuru ve destek personeli kadrolarına personel alımı için dün yeni iş ilanı yayınladı. İlana göre Bakanlığa koruma ve güvenlik görevlisi, farklı branşlardan tekniker ve farklı öğrenim düzeylerinden büro memuru ve destek personeli alımı yapılacak.

İlana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 136 personel alımı yapacak. Personel alımı başvuruları 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru işlemleri, hangi branşlarlar kaç personel alınacağı ve diğer tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

SINAV TARİHİ, YERİ ve SINAV ŞEKLİ:

a) Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara’da sözlü usulle yapılacaktır. b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylar başvurularını, 10/01/2022 (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (21/01/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

A- Genel Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

ğ) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve

i- Lisans mezunları için KPSS-P3 türünden en az 70 puan,

ii- Önlisans mezunları için KPSS-P93 türünden en az 70 puan,

iii- Ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 türünden en az 70 puan, almış olmak,

h) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

Özel Şartlar

a) Avukat pozisyonu için;

• Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

• Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Büro Personeli (Maliye/Muhasebe) pozisyonu için;

• Maliye; Muhasebe; Bilgisayar Destekli Muhasebe; Bilgisayarlı Muhasebe; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları; Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama; Finans ve Muhasebe; İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak,

c) Büro Personeli (Adalet) pozisyonu için;

• Adalet; Adalet Meslek Eğitimi; Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak,

d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

• Güvenlik; Güvenlik Bilimleri; Güvenlik Hizmetleri; Güvenlik ve Koruma; Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması; Özel Güvenlik ve Koruma; Savunma ve Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

e) Tekniker (Elektrik/Elektronik) pozisyonu için;

• Elektrik; Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı; Elektrik Teknolojisi;

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi; Elektrik-Elektronik; Elektrik-Elektronik Teknikerliği; Elektrikli Cihaz Teknolojisi; Elektronik; Elektronik Teknolojisi; Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak,

f) Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar; Bilgisayar Bilimleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Operatörlüğü; Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği; Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi; Bilgisayar Teknolojisi; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak,

g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

• İklimlendirme Teknolojisi/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi; İklimlendirme-Soğutma; Soğutma Tesisatçılığı/Soğutma Tesisatı; Soğutma ve Havalandırma önlisans programlarının birinden mezun olmak, h) Tekniker (Makine) pozisyonu için;

• Bilgisayar Destekli Makine; Bilgisayar Destekli Makine-ResimKonstrüksiyon; Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı; Makine; Makine Motor; Makine Resim ve Konstrüksiyonu; Makine-Resim Konstrüksiyon/ Makine, Resim ve Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak,

i) Tekniker (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;

• Doğal Gaz ve Isıtma/Doğalgaz ve Isıtma; Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi; Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi; Gaz ve Tesisatı Teknolojisi; Sıhhi Tesisat; Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz; Tesisat Teknolojisi; Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

j) Tekniker (Haberleşme) pozisyonu için;

• Elektronik Haberleşme; Elektronik Haberleşme Teknolojisi; Haberleşme; Haberleşme Teknolojisi; Telekomünikasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak,

k) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

• İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

l) Tekniker (Grafiker) posizyonu için;

• Bilgisayar Destekli Tasarım; Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon; Grafik; Grafik Tasarımı; Grafik ve Reklamcılık; Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak,

m) Destek Personeli pozisyonu için;

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, gerekmektedir.

SINAV BAŞVURUSU:

a) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 10/01/2022 (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak ve şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir pozisyon ve bir görev yeri için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına yükseköğrenim düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri eDevlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan, ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

g) Avukat pozisyonuna başvuracak adayların avukatlık ruhsatını pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ğ) Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

h) Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

ı) Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

i) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” 8 ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.

j) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

k) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

l) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

Resmi ilanı görüntülemek için tıklayınız