İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Kamuya en az lise mezunu 407 memur alımı yapılıyor! Alımlar çok sayıda ilde başladı!

Kamu görevli olmak isteyenler için son dakika personel alımı yayımlandı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 407 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan personel alımında adayların en az lise mezunu olması gerektiği duyuruldu. Başvurular başlamış olup, 7 Ocak tarihinde sona erecektir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 407 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda 5 sözleşmeli büro personeli, 302 sözleşmeli teknikeri ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi alınacağı açıklandı. Başvurular çok sayıda ilde başladı.

Yayımlanan personel alımında, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

Başvurular 29 Aralık 2021 tarihinde başlamış olup, 7 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;

  1. a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
  2. b) Aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmak.
  3. c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN