Personel Alımı

Kamuya 17-31 Ocak’ta lise ve önlisans mezunu personel alımı yapılacak!

Kamu kurumlarından olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, lise mezunu 4 temizlik personeli ve önlisans mezunu 1 bilgisayar programcısı olmak üzere 5 personel alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları 17-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, ilan detayları aşağıda verilmiştir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip olmak. c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.)

2- Programcı

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden ön lisans düzeyinde mezun olmak veya ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. c) Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.

2- Giriş sınavı başvuruları 17.01.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 31.01.2022 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar.

4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

6- Programcı pozisyonuna başvuracak olup yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bir ön lisans bölümü mezunu olmayan adayların en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığına dair belgeyi veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Resmi ilanı görüntülemek için Buraya Tıklayınız