Gündem

Bank Asya İçin Alınan TMSF Kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Şakir Ercan Gül, el koydukları Bank Asya’ yı Mayıs sonuna kadar satamazlar ise tasfiye edeceklerini açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Şakir Ercan Gül, Bank Asya’yı 29 Mayıs 2016 tarihine kadar satmayı planladıklarını, satılamadığı durumda ise tasfiye (Ticari bir kuruluşun faaliyetinin son bulması, iflas etmesi nedeniyle hesaplarının kesilmesi, arta kalan mal ve paradan alacaklılarına pay verilmesi işlemi) edeceklerini açıkladı.

 Şakir Ercan Gül, “Mayıs sonu itibari ile zannediyorlar ki Bank Asya tekrar hissedarlara dönecek. Böyle bir şey yok” diyerek düşüncelerini kelimeye aktardı ve şu şekilde düşüncelerini aktarmaya devam etti. “Öncelikle satacağız. Diyelim ki satılamadı o zaman tasfiye edeceğiz. Tasfiye ne demek? Alacaklarını tahsil edip borçlarını ödeyeceğiz. Herhangi bir değer varsa da onu hissedarlara vereceğiz. 29 Mayıs akşamına kadar çözümlenemezse tasfiye edeceğiz.”

Satış görüşmeleri ile ilgili düşüncelerini ise , “Tabii ki görüşmeler yapılıyor. Mevcut ortakların bir kısmı ile görüşüyoruz. Bir kısmı bunu kabul etti bir kısmı etmedi. Biz her halükarda bu bankayı satarız” diyerek dile getirdi.

BDDK, 29 Mayıs tarihinde Bank Asya’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verdi.
Kanun içeriğince, bir bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na  devrinden sonra, Bankacılık Kanunu’nun 107’nci maddesi uygulanmaya giriyor. Buna göre; Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi içeriğinde temettü hariç ortaklık hakları , yönetim ve denetimi TMSF’ ye devredilen bankaların, mali bünyelerinin güçlenmesi, yeniden güncelleştirilmesi, devri, birleştirilmesi ve ya satışı ile ilgili sürenin, devrin yapıldığı andan sonra 3aylık  ek süre ile beraber en geç bir yıl içerisinde bitmiş olması gerekmektedir