Editörün Seçtikleriİş İlanlarıKamu PersonelleriKpss A Memur Alım İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Bakanlık Duyurdu! 422 Sözleşmeli Personel Alınacak!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 422 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 422 sözleşmeli personel alım ilanın yayımladı. Başvuru kılavuzunda şartlar ve branşlar da yer aldı. Adaylar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli  alanlarında alım yapılacağını duyurdu. 8 Şubat günü başlayan başvurular e-devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar en son 21 Şubat 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b.Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c.2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az b70 puana sahip olmak.

d.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

e.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

f.26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

g.Askerlik durumu itibariyle;

  • Askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.