Ekonomi

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Nasıl Alınır? 2022 Başvurusu

Büyükbaş hayvancılık hibe desteği koşulları hibe desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin sahip olması gereken durumlardır. 2022 büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları şu şekildedir:

 • Hibe desteği başvurusunda bulunan kişilerin büyükbaş hayvancılık alanında 10-50 arasında (bu sayıların arasında olmalı, daha azı veya çoğu olmamalı) büyükbaş anaç hayvan kapasiteli yeni ağıl/ahır yapımı veya rehabilitasyon, kapasite artırımı, hayvan barınağı amacıyla çadır almak veya makine alet ekipman almak projelerinin içinde bulunuyor olması gerekir.
 • Aynı projeler için küçükbaş koyu ve keçi yetiştiren çiftçilerin 100-300 arasında küçükbaş anaç hayvan kapasiteli yeni ağıl/ahır yapımı veya kapasite artırımı ve diğer projelerin içinde bulunuyor olması gerekir.
 • Büyükbaş hayvancılık alanında en az 10, en fazla 50 büyükbaş olmalıdır. Küçükbaş koyun ve keçi yetiştiren çiftçiler ise en az, en fazla 300 küçükbaş olmalıdır.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Nasıl Alınır?

Devlet yardımlı büyükbaş hayvan alımı için kişilerin projesi ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına (KKYDP) başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ardından da hibe almak isteyen çiftçi, projesinin onaylanmasını bekler. Gerekli olan onay gelirse yatırımın belirtilen süre dahilinde bitirilmesi gerekir. Bu projeye başvurabilmek için çiftçilerin sağlaması gereken şartlar ise şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • ÇKS kaydı yaptırmak (duruma göre gerekli olabiliyor)
 • Başvuru tarihinden önceki en az son 1 yıl süresince hayvancılıkla uğraşmak
 • Proje hazırlamak
 • Hazırlanan projeyi İl veya İlçe Müdürlüklerine sunmak ve onayını beklemek
 • Onay alındığı takdirde yatırımı tamamlamak
 • Geçmişte aynı alanda hibe desteği almamak
 • Büyükbaş veya küçükbaş hayvan sayısına tebliğnamede belirtildiği kadar sahip olmak

2022 Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteğine Nasıl Başvurulur?

2022 yılı büyükbaş hayvancılık hibe desteği müracaatı için gerekli olan tüm şartları sağlayan kişilerin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gitmeleri gerekir. Bu kişiler, projeleri ile birlikte İl ve İlçe Müdürlüklerine giderek sunumu gerçekleştirir ve onaylanmasını bekler. Büyükbaş hayvancılık hibe desteği başvuruları için ilgili internet sitesinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi 2022 Yılı Uygulama Rehberinde belirtilen açıklamalara göre hibe desteği sağlanacak olan yatırımlar şu şekildedir:

 • Yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı %50 hibe desteği
 • Rehabilitasyonu için inşaat kaleminde %50 hibe desteği
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımına %50 hibe desteği
 • Makine alet ekipmanları alımı için %50 hibe desteği

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Başvuru Süreci Nasıldır?

Büyükbaş hayvancılık hibe desteği müracaatı işlemleri başvuruda bulunacak olan gerçek ve tüzel kişilerin internet üzerinden yapacakları hibe desteği başvurusu ile gerçekleşir. Ardından da İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gereken ve kişilerin 5 gün içerisinde girişi yapılan başvuru dosyasının eki girilir. Bu başvuru dosyası ekinin teslimi, İl Müdürlüklerine doğrudan gerçekleştirilmelidir.

2022 Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Ne Kadardır?

2022 yılı büyükbaş hayvancılık hibe desteği yapılacak olan projeye göre farklılık gösterir. Kırsal Kalkındırma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmüş olduğu bu yatırımlar, 81 ildeki çiftçilerin sundukları ve onay aldıkları projelere göre şu şekildedir:

 • Yeni tesis yapımı projeleri için sağlanan hibe desteği 3.500,000 TL tutarının %50’sidir.
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki projeler için sağlanan hibe desteği 2.500,000 TL tutarının %50’sidir.
 • Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ya da modernizasyon projeleri için sağlanan hibe desteği 2.500,000 TL tutarının %50’sidir.

Başvuruda bulunan kişiler, sundukları projeye göre belirlenen tutarlar için %50 oranın hibe desteği alabilir. Büyükbaş hayvancılık hibe desteği kapsamında süt hayvancılığına sağlanan hibe desteği, KKYDP kapsamında bu şekildedir.