Ekonomi

İş Göremezlik Ödeneği Ne Zaman Yatar?

Rapor parasının yatacağı tarih kişinin iş göremezlik raporunu işvereninin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) iletmesi ile belirlenir. SGK’ya iletilen raporun ardından da iş göremezlik ödeneği en geç 15 gün içerisinde kişilerin banka hesaplarına PTT üzerinden yatırılır.

Bu ödeneği alacak olan kişilerin 2 ay içerisinde hesaplarından parayı çekmeleri gerekir. Aksi takdirde bu ödenekten yararlanamazlar. Çünkü 2 ay içerisinde alınmayan iş göremezlik ödeneği parası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri çekilir.

İş Göremezlik Ödeneği Şartları Nelerdir?

Rapor parası koşulları Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olarak çalışan işçilerin, bu imkândan yararlanabilmek için sağlaması gereken durumlardır. İş göremezlik ödeneği şartları şu şekildedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olarak çalışmak
 • İş kazasına maruz kalmak
 • Meslek hastalığına yakalanmak
 • Hastalanmak
 • Analık hallerini yaşamak
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun yetki verdiği ilgili hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu almak

Geçici iş göremezlik ödeneği şartları ise şu şekildedir:

 • Kendi adına çalışıyor olmak
 • Kendi hesabına bağımsız olarak çalışıyor olmak
 • Prim borcu bulunmamak
 • Yatarak tedavi görmek
 • Tedavinin başladığı tarihte sigortalılığı bitmemek
 • İş göremezlik halinden önceki dönemde 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi tebliğ etmek
 • Kurum tarafından yetkilendirilmiş olan ilgili hekim ve sağlık kurullarından istirahat raporu almış olmak

İş Göremezlik Ödeneği Nereden Alınır?

Rapor parası almak için yapılması gereken bazı durumlar bulunur. İş göremezlik ödeneği almak isteyen kişi, gerekli olan şartları sağladığı takdirde yetkili hekim ve sağlık kurumlarından alacağı raporu işverenine iletmelidir. Raporu alan işveren, en geç 5 gün içerisinde bu raporu e-rapor sistemine girmelidir. Ardından da rapor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri tarafından kontrol edilir ve gerekli incelemeler yapılır.

İş göremezlik ödeneği için kişinin aldığı ve işverenine verdiği raporun SGK yetkililerine iletilmesinin ardından SGK yetkilileri tarafından incelenmesi üzerine gerekli onay verilir ya da ret kararı verilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenen rapor onaylandığı takdirde PTT’ye ödeme talimatı gönderilir. İş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan çalışan ise bu durumu telefonuna gelecek olan SMS ile öğrenir. Tüm işlemlerin ardından en geç 15 gün içerisinde PTT üzerinden kişilerin banka hesaplarına rapor parası yatmaya başlar. Ancak bu para 2 ay içerisinde mutlaka çekilmelidir. Aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu, bu parayı geri çeker.

İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Rapor parası hesaplama işlemi kişilerin alacağı paranın tutarını belirlemek adına yapılan bir işlemdir. Bu işlem ile iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan kişiye PTT üzerinden yatırılacak olan ödeneğin tutarı belirlenir. Rapor parası hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:

 • Rapor gün sayısı,
 • Kişinin son 3 ay içerisinde çalışarak aldığı 3 aylık brüt gelir,
 • Kişinin son 3 ay içerisinde aldığı prim, ikramiye, vb. ek ödemeler,
 • Son olarak da kişinin son 3 ay içerisindeki toplam prim gün sayısı hesaplanır.

Bu durumda yapılacak işlem, örneğin brüt ücreti 5,004 TL olan birisi için şu şekildedir:

Kişinin iş göremezlik ödeneği esas günlük kazanç hesaplaması 5,004/30 işlemi ile 166,80 TL olarak belirlenir. Kişinin günlük ücreti de 3 ile çarpılarak 500,40 TL eder. Ayakta tedavi için bu tutarın üçte ikisi ele alınır. Bu da 333,60 TL eder. Yatarak tedavi için elde edecek tutar ise 250,20 TL’dir.

2022 İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadar?

2022 yılı rapor parası tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan genelge ile açıklanmıştır. Kişinin durumuna göre verilecek olan iş göremezlik ödeneği tutarları şu şekildedir:

 • Ayakta tedavi gören kişiler için rapor parası tutarı 166,80 TL (günlük)
 • Yatakta tedavi gören kişiler için rapor parası tutarı 83,40 TL (günlük)