Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sınavı Duyuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Doğrulayıcı Sınavı duyurusu yapıldı.

Sınav Yeri  Ankara olarak belirlenen sınavın tarihi 20 Mart 2016 Pazar günü saat 10:00 da yapılması planlanlanan sınavın ücreti sınava girecek tüm adaylar için , sınav ücreti 200,00 TL ( iki yüz Türk Lirası KDV dâhil ) olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin

– T.C. Ziraat Bankası

– Türkiye Vakıflar Bankası

– Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığı ile 29.02.2016  Pazartesi – 03.03.2016 Perşembe tarihleri arasında yatırılması   planlanmıştır.
 
Adaylar sınav giriş belgelerini 10 Mart 2016 Perşembe tarihinden itibaren ;
– www.csb.gov.tr
– www.csb.gov.tr/gm/ced  veya
– http://www.meb.gov.tr    internet adreslerinin herhangi birinden çıktı alabilirler

 Sınava Girecek Adaylar İçin Sınav Değerlendirmesi Kısaca Aşağıdaki Açıklamada Ki Gibi Yapılacaktır ;

– Değerlendirmeler 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

– Doğru cevaplar dikkate alınacak yalnış cevaplar dikkate alınmayacaktır ayrıca  70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

– Başarı puanı hesaplaması için [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplama yapılacaktır.

– Sınavda yer alacak her soru puan açısından eşit ağırlığa sahiptir.

– Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ise soru veya soruların doğru şıkları dikkate alınmak şartı ile  değerlendirmeye alınarak  bu soru veya sorular dâhil edilecektir.