Editörün SeçtikleriEkonomiGündemİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Kamuya bekçi alımı yapılıyor! 18-40 yaş arası herkes başvuru yapabilir: Sona eriyor acele edin! İşte şartlar

Devlet kurumlarına girmeye çalışanlar bekçi kadroları için araştırmalar yapılırken bekçi alımı başvuruların sona ereceği belirtildi. Ancak bu bekçi alımı kamu kurumu için gerçekleştirilecek. Yayımlanan ilanlara göre başvurular 29 Temmuz’da sona erecek. Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı için personel alımları yapacağı duyurulurken bekçi kadrosu için başvuruların yarın sona ereceği belirtildi. Söz konusu başvuruların ise İŞKUR üzerinden yapılabileceği belirtildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecekleri gibi İzmir, Eskişehir, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş, Van, Mardin, İstanbul, Antalya, Yozgat, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Bolu, Niğde, Aksaray, Karaman, Bursa, Konya illerinden alım yapılacağı aktarıldı.

ARANAN ŞARTLAR

Konu ile ilgili olarak başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği aktarıldı. İşte adaylarda aranan şartlar:

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

5. Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ OLMAK

6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

8. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.

ADLİ SİCİL KAYDI DETAYLARI

12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.

13. Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.