Editörün SeçtikleriGündem

Aracı olan herkesi kapsıyor: Yeni dönem başlıyor! Bundan sonra değişecek

Aracı olan herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının en aza indirilmesi adına yeni uygulamaları hayata geçireceğini duyurdu. Buna göre kusurlu olarak en çok kaza yapan sürücülerden 5 bin tanesine “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi” verilecek. Aynı zamanda 80 milyon araç ve sürücüye denetim yapılacak.

5 BİN SÜRÜCÜYE EĞİTİM VERİLECEK

Hazırlanan plan kapsamında 80 milyon araç ve sürücüye trafik denetiminin yapılacağı belirtildi. Trafik kazasından kaynaklı can kayıplarının yüzde 8,3’e düşürülmesi için faaliyetler devam edecek. En çok kaza yapan sürücülerden 5 bin tanesine “Güvenli Sürüş Eğitimi” verilecek.

Aynı zamanda üç eğitim filmi hazırlanarak sosyal medya üzerinden kullanılması amaçlanacak.

MATERYALLER BASTIRILACAK

Türkiye genelindeki yol kullanıcılarının trafik güvenliği noktasına bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında materyaller bastırılacak. Trafik kazalarına karışan araçların türlerine dair bilgiler hazırlanacak. Kazaya karışan araçların kaza analizlerine göre özel denetimler yapılacak.

PROGRAM KAPSAMINDA NELER OLACAK?

Aktarılan son bilgiye göre program kapsamındaki detaylar şu şekilde aktarıldı:

Program kapsamında, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak. Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören “Güvenli Sistem Yaklaşımı” benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile İhtisas Gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek.

2021-2023 Eylem Planı kapsamında, 441 performans göstergesinin hayata geçirilmesi için kurumlar arasında eş güdümün sağlanması, gelinen aşamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’nin 2’inci uygulama adımı 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, paydaş kurumlarla hazırlanacak. Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için yol teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanılarak denetimler etkinleştirilecek, yol kullanıcıları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilecek.