Editörün SeçtikleriGündem

Türkiye’de yaşayan herkese duyuruldu: Hemen e-Devlet’ten bildirmeniz gerekiyor! Yoksa 2.673 TL cezası var

Ülkemizde yaşayan herkesi yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre vatandaşların hemen e-Devlet üzerinden bildirilmesi gerekiyor. Aksi durumda 2.673 TL cezası olacağı açıklandı.

Taşınma sebebi ile ikamet değiştiren vatandaşların E-devlet’ten ya da ilçe nüfus müdürlüğü üzerinden direkt başvuru yapmaları gerekecek. Bildirimi belirtilen süre içerisinde yapmayanlara 128 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise toplam da 2.673 TL idari para cezası kesilecek.

20 İŞ GÜN SÜRESİ VAR

Taşınmadan sonra adresini bildirmeyen ya da gerçek dışı beyanda bulunanlara büyük para cezası kesilecek. Kişilerin belirtilen kanallar üzerinden başvurularını şahsen yapması gerekecek. 20 iş günü içinde bildirim yapmayanlara para cezası kesilecek.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında konuya ilişkin şu açıklama yer aldı:

23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 512 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2019 yılı için “yeniden değerleme oranı” %22,58 olarak belirlenmiştir.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari para cezaları her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.