Genel

Memurlar Bu Durumları Haber Vermeli

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu İçeriğine Göre  Memurlar Artık Eşlerinin ve Çocuklarının Yapmakta Bulunduğu Bazı Faaliyetleri Kuruma Bildirmesi Gerekiyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içeriğine göre eşinin veya reşit olmayan ya da mahcur durumda olan çocuğunun ticaret veya kazanç getirici yapmakta olduğu faaliyetlerini 15 gün içerisinde çalıştıkları kuruma bildirmeyen memurlar disiplin cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

Memurların Bildirmesi Gereken Faaliyetler Aşağıda Sıralanmıştır.

– Devlet memurlarının eşi , reşit olmayan ya da mahcur  durumda olan çocuğu;

– TTK ya göre tacir ya da esnaf sayıldıkları faaliyetleri 

– Ticaret ve sanayi yerlerinde çalışmakta olanlar 

– Ticari mümessil veya ticari vekil olunulan durumlarda 

– Kollektif şirket ortağı olunduğu durumlarda 

-Komandit şirkette sınırsız sorumlu ortak olunulduğu durumlarda

– Adi şirket kurduğunda ise

– Ortak olarak bulunduğu limited veya anonim şirketin yönetim ve denetimde görev aldığı durumlar içerisinde ;bu şirketlerin personeli olarak kayıtlı olduğu durumlarda ; şirketin kanuni temsilcisi olunulduğu durumlarda ,

– Ortak olunulan kooperatif şirket üyesi oldukları ancak yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri hariç yönetim ve denetimde görevli bulunduklarında ; bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında; şirketin kanuni temsilcisi olduklarında , 

-Meslekî faaliyet  ya da serbest meslek icrasında bulunacağı durumlarda  yani  ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açtığında ,

-Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalıştığında

Memur çalışanın 15 gün içerisinde yukarıda olan durumlardan biri var ise yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Bu faaliyetler dışarısında okulların tatil döneminde yapılan çalışmalar ve kısa süreli yapılan çalışmalarla ile ilgili bildirimde bulunması gerekmemektedir.

Eş ve çocuklarının faaliyetlerinin bildirilmesi konusu içeriğinde memurun bildirme yükümlülüğü doğması için eşinin , reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğunun, yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunması ve bu faaliyetlerin devamlı yapılıyor olması gerekmektedir.

Bu kapsam içerisinde bildirimde bulunma yükümlülüğü olduğu ancak bildirim faaliyetinin olmadığı durumda ise 657 Sayılı Kanunun 125/B maddesi içeriğinde belirtilen kınama cezası verilecektir.

Memurun kınama cezası alabilmesi için gereken fiil ve haller arasında;
” Eşlerinin, reşit olmayan ya da mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” şeklinde belirlenmiştir.