Editörün SeçtikleriGenel

Yeni Cumhurbaşkanı kararları duyuruldu: Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 Ocak Salı Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yine birbirinden önemli pek çok kararın yayımlandığı görüldü. Yeni Cumhurbaşkanı kararları Cumhurbaşkanı kararları başlığı altında yayımlandı. Resmi Gazete 17 Ocak kararları ve merak edilenler haberimizde..

17 Ocak 2023 tarihli ve 32076 sayılı Resmi Gazete kararları belli oldu. www.resmigazete.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan kararlar şu şekilde:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Lice İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Hani İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Çınar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6712)

–– Çanakkale İlinde Kurulacak İntepe RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6713)

–– Denizli İli, Acıpayam İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6714)

–– Denizli İli, Bozkurt ve Çardak İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6715)

–– Erzurum İli, Pasinler, Horasan ve Köprüköy İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6716)

YÖNETMELİKLER

–– Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2022 Tarihli ve 2019/14460 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2016/2250 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2018/35662 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri