Ekonomi

Depremzedeler için BDDK yeni kararlar aldı! Bölgedeki vatandaşların borçlarına yönelik değişiklikler!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrasında etkilenmiş olan vatandanlar için kredi karlı limitlerinin yükseltilmesi, asgari borçların ve kredi vadelerinin de ötelenmesi için pek çok ilave karar aldığını duyurdu.

Tüm ülkeyi derinden etkileyen deprem sonrasından birçok bakanlık, kurum ve kuruluştan bölge halkı için destekler gelmeye devam ediyor. BDDK da bu kapsamda yeni kararlar aldığını açıkladı.

BORÇLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

BDDK, yaşanan deprem sonrasında olumsuz etkileri azaltmak adına bölgede yerleşik olarak yaşayan kimselere yönelik yeni Kurul kararları aldı. Alınan bu kararlar web sitede yayınlanarak, halka duyuruldu.

Alınan yeni kararlara göre, kredi kartlarından uygulanmakta olan limitlere bağlı %20 ve %40 oranındaki asgari tutar ayrımı ortadan kalktı. Bu kapsamda bir limit ile alakasız olmaksızın asgari tutar, dönem borcunun %20’si olarak belirlenmiş oldu.

Kredi kart limiti tespiti yapılırken, bankalar tarafından göz önünde bulundurulan sınırlar da yükseltilmiş oldu. Yeni düzenleme ile bankalarca toplam kart limiti, ilk sene için ilgilinin aylık ortalama olan net kazancının 4 katını, ikinci ve sonraki seneler için de 8 katını aşmayacak şekilde olmasına karar verildi.

Asgari bedeli ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımı için kapatılmasına, iptaline ve borcun hepsi ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine yönelik olan husus da bankaların ihtiyarına bırakılmış oldu. Kart borçlarının ertelendiği süre kadar asgari tutar da içinde olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyecek şekilde ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine de imkan sağlanmış oldu.

LİMİT YÜKSELTİLDİ

Aylık ya da senelik ortalama gelir düzeyinin tespiti yapılamaması halinde gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limiti 2 bin TL’den 5 bin TL’ye yükseltildi.

Depremden etkilenen müşterilere kullandırılmış olan kredilerin gayrimenkul niteliğinde olan teminatlarının değerlemesi ile alakalı süreler de ertelenmiş oldu.

Müşterilerin isteği halinde de, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süre ile ötelenmesinin ve ötelenmenin faiz/kar payı istemeksizin yapılması halinde müşteri isteğinin aranmayacak olmasına karar verilmiş oldu.