Editörün Seçtikleriİş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel AlımıSağlık Personeli

Hastane personeli alımı başladı: Hastanede çalışmak isteyen 150 kamu çalışanı alınacak! Başvurular online olacak

Hastanelerde çalışmak isteyenler kamu personel alımlarını yakından takip ediyor. Gelen son habere göre Konya Selçuk Üniversitesi kendine bağlı olan üniversite hastanesine 150 kamu personeli alacağını duyurdu. Başvurular ise online olarak yapılacak. Hastanede çalışmak isteyenleri ilgilendiren iş ilanının detayları haberimizde

Devlet üniversitesinin personel alımları düzenli olarak yayımlanıyor. Konya Selçuk Üniversitesi’nden de yeni bir personel alım ilanı geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan son ilana göre çeşitli meslek gruplarından hastane personeli alınacak.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuruların çevrimiçi olarak yapılacağı belirtildi. Şartları taşıyan adaylar 20 Mart tarihine kadar Hastane İlan Selçuk.edu üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

150 KAMU PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Askerlik ile ilişiği olmaması

Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması