Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Kamuya 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacak! Lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilir: Başvurular e-Devletten

Kamu kurumları son dönemlerde peş peşe personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Gelen son bilgiye göre kamuya 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuruda bulunabilecek. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınacak. Detaylar belli oldu.

Yapılan son açıklamaya göre Erciyes Üniversitesi bünyesine 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular için adayların KPSS puanı olması gerekecek. Çeşitli meslekler için yapılacak olan personel alımında ilan detayları şu şekilde:

Yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Spor Uzmanı kadrosu için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ile “Uygulamalı Sınav” ve Eczacı kadrosu için sözlü sınav (KPSS Puanı aranmayacaktır.) esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (Spor Uzmanı “Erkek” pozisyonu için askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.)

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir. Eczacı pozisyonu için KPSS puan şartı aranmayacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 11\04\2023 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (12\04\1993 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

 BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 28\03\2023-11\04\2023 tarihleri arasında alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN