Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

DSİ personel alımı: Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başladı! 18 yaş üstü başvurabilir

Kamu kurumları arasından en çok Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımları yakından takip ediliyor. DSİ personel alımı belli oldu. Genel son habere göre DSİ personel alımları başladı. Mülakat ve sınavın olmayacağı personel alımında adayların alımı kura usulü olacak. İşte DSİ personel alım detayları..

İş arayanlar genellikle kamu kurumlarının personel alımlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde taşra ve merkez teşkilatları olmak üzere çeşitli alanlara yüklü personel alımı yapan DSİ yeniden harekete geçti. İŞKUR üzerinden personel alacağını duyurdu.

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 MAYIS

Bu kapsamda DSİ personel alımını duydurdu. Yapılan açıklamada DSİ personel alımları 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak alınacak. KPSS ve mülakat şartının olmadığı personel alımına ay sonuna kadar başvurabilirsiniz.

BAŞVURULAR İŞKUR’DAN

DSİ personel alımlarının detaylarını resmi web sayfası üzerinden aktardı. Online olarak başvuru yapabileceğiniz DSİ personel alımı için adayların taşıması gereken şartlar tek tek açıklandı. İşte DSİ personel alım şartları:

DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde bildirilen şartları taşıyor olmak

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, edimin ifasına fesat karıştırma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, güveni kötüye kullanma, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya açakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar açıklanan kadrolara müracaat yapmayacaklar. Yapmaları durumunda ise atamaları gerçekleştirilmeyecek.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel bir durumu bulunmamak

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan kişilerin söz konusu Yönetmelik’in 5. maddesinin 1. fıkrasında bulunan öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekiyor. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylarla beraber aynı şartlarla kuraya tabi tutulacaklar.

8) Ayrıca görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak. – Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifadeyle hastalığının/engel durumunun olmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan talep edilecek) – Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan talep edilecek)

9) Ayrıca her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna da başvuru yapabilecek.

10) Yapılacak başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri de dikkate alınacak.

11) Açıklanan kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylarla yanlış, yanıltıcı ya da yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri de yapılmayacak.

12) İşe alınacak olan kişiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacak.

13) Dört gözle beklenen kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgelerle diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

14) DSİ’YE ataması yapılan personel 3 sene süreyle nakil talebinde bulunmayaca