Genel

Kars Milletvekili İnan Akgün Alp: “Biz Erzurum’un ilçesi değiliz”

İnan Akgün Alp, TBMM’de yaptığı konuşmada doğu illerinin sorunları ve taleplerini dile getirdi. Erzurum’da merkezileştirilen kamu hizmetleri ve yatırımları eleştirdi. Bu illerin halklarının sağlık, turizm, tarım ve ulaşım haklarından mahrum bırakıldığını iddia etti.

Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM’de yaptığı konuşmada Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı gibi doğu illerinin sorunları ve talepleri hakkında konuştu. Kamu hizmetleri ve yatırımların Erzurum’da merkezileştirilmesini, bu durumun diğer illere haksızlık ve ayrımcılık olduğunu eleştirdi. Bu illerin halklarının sağlık, turizm, tarım ve ulaşım haklarından mahrum bırakıldığına dair birçok örnek verdi.

Tarihsel arka plan

Alp konuşmasına konunun tarihsel arka planına atıfta bulunarak başladı. Sadece Kars Milletvekili olarak değil, aynı zamanda Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı halkı adına da konuştuğunu söyledi. Bu illerin uzun zamandır birikmiş ve haklı bir isyanı olduğunu hatırlattı.

Bu illerin 1920 yılında Paris gündeminde yer aldığını, Ermenistan ve Rusya tarafından işgal edildiğini, Kazım Karabekir önderliğindeki Türk kuvvetleri tarafından kurtarıldığını anlattı. Bu illerin ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için çok şey feda ettiklerini, bu nedenle devletten daha fazla ilgi ve saygı görmeyi hak ettiklerini söyledi.

Sağlık sorunu

Alp daha sonra sağlık sorununa değindi. Bölge için en acil ve hayati konulardan biri olduğunu söyledi. Kars, Ardahan ve Ağrı’daki hastanelerin içler acısı durumda olduğunu, bu illerde yeterli doktor, hastane veya ekipman olmadığını söyledi. Bu illerin halklarının tam teşekküllü bir hastaneye yetişebilmek için sabah 4’te yola çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu durumu Erzurum ile karşılaştırdı. Erzurum’da çok sayıda devlet hastanesi, şehir hastanesi, özel hastane, üniversite hastanesi ve araştırma hastanesi olduğunu söyledi.

Bu yatırımlar planlanırken bölgenin sağlık ihtiyacının neden göz önüne alınmadığını, neden bütün hastane yatırımlarının Erzurum’a yapıldığını sordu.

Bu durumun bu illerin halklarının yaşam ve sağlık hakkının ihlali olduğunu söyledi. Devlet eliyle bu illerin halklarının Erzurum’a gitmeye mecbur bırakıldığını söyledi. Erzurum hastaneleri yollarında birçok insanın hayatını kaybettiğini, Erzurum otellerinin Kars, Ardahan ve Iğdır’dan gelen hasta yakınlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Turizm sorunu

Alp ardından turizm sorununa değindi. Bölge için başka önemli bir gelir ve kalkınma kaynağı olduğunu söyledi. Erzurum’da güzel bir kayak tesisi olduğunu ama Sarıkamış’ın daha iyisine sahip olduğunu söyledi.

Sarıkamış’ın kristal kar özelliği ve çam ormanlarıyla dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Erzurum’un kayak tesisinde 400 adet suni kar makinesi bulunduğunu ama Sarıkamış’ta hiç olmadığını söyledi.

Bu durumun Erzurum’un kayak sezonunu 90 gün uzattığını, çok erken başladığını ve çok geç bittiğini, buna karşılık Kars turizminin zarar gördüğünü söyledi. Sarıkamış’ta kayak yapmak isteyen turistlerin başka çareleri olmadığı için önce Erzurum’a gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ayrıca Sarıkamış için suni kar makinesi için bir bütçe ayrıldığını ama bu bütçenin ahşap evler yapmak için kullanıldığını, bu evlerin işletmesini yapan şirketlerin müdürlerinin de Erzurumlu olduğunu söyledi.

Tarım sorunu

Alp daha sonra tarım sorununa değindi. Bu sezon için çok kritik olduğunu söyledi. Bu sezonun Kars için çok önemli olduğunu, hem gelecek yılın besi materyali olan hayvanların satışının yapıldığı hem de Kurban Bayramı’nda kesimi yapılacak hayvanların batı illerine sevk edildiği bir sezon olduğunu söyledi. Bu yıl çok garip bir uygulama ile bu sürecin engellendiğini söyledi.

Kars ve Erzurum arasında bir istasyon kurulduğunu ve bu istasyonda Kars’tan sevk edilen hayvan tırlarının, hayvanların küpeleri bulunmadığı gerekçesiyle alıcı ve satıcıya 5’er bin lira ceza verildiğini söyledi. Bazı tırlara 100 bin lirayı aşan miktarlarda cezalar uygulandığını söyledi.

Bu durumun tüccarları Erzurum’un doğusuna geçmek istememeye sevk ettiğini ve kaçınılmaz olarak önce Erzurum’un hayvanlarının satıldığını, Kars ve Ardahan’ın yaylım hayvanlarının satılmadığını söyledi.

Ulaşım sorunu

Alp son olarak ulaşım sorunundan bahsetti. Bu sorunun da turizmle ilgili olduğunu söyledi. Kars’ta bir Doğu Ekspresi treni olduğunu, bu trenin turizm için çok önemli olduğunu ama saatleri ve fiyatlarının öyle ayarlandığını ki Doğu Ekspresi’yle Kars’a gelecek turistlerin Erzurum’da inmek zorunda kaldıklarını, Kars turizminin de bu yolla zarar gördüğünü söyledi.