Politika

Oduncu: İktidarın Yasama Etiğini İhlal Ediyoruz

Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, iktidarın yasama süreçlerini hızlıca ve etik dışı bir şekilde yürüttüğü eleştirilerini gündeme getiriyor. Oduncu, torba yasa uygulamalarının yasama kalitesini düşürdüğü konusunda uyarıyor.

Son zamanlarda Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, AKP-MHP iktidar blokunun yasama süreçlerini ne kadar etik bir şekilde yürüttüğü konusunda ciddi eleştirilerde bulunuyor. Oduncu’ya göre, iktidarın bu tavrı, demokrasinin temel ilkelerine zarar veriyor ve yasa yapım süreçlerinin kalitesini düşürüyor.

Zeynep Oduncu, iktidarın kanun yapım süreçlerini plansız bir şekilde yürüttüğüne dikkat çekiyor. Yeni dönemde de iktidarın yasa tekliflerini komisyon aşamasından hızla geçirdiğini belirtiyor. Bu durum, iktidarın yasama süreçlerinde komisyon faaliyetlerinin önemini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor.

Meslek Örgütlerine Danışılmıyor

Komisyon aşamasında meslek örgütlerinden görüş alınmaması da Oduncu’nun eleştirileri arasında. Bu durum, yasaların uzmanlık alanları gözetilmeksizin hazırlandığı ve bu yüzden torba yasaların gündeme getirildiği anlamına geliyor.

İktidarın bir yasama kurnazlığı tarzı olan torba yasayı bir rutin hâline getirdiğini vurgulayan Oduncu, bu tür yasaların ihtisas komisyonlarında yeterli hazırlık yapılmasına izin verilmeden hızla geçirildiğini belirtiyor. Torba yasalar birden fazla kanunu ve kanun hükmünde kararname değişikliklerini içeriyor, bu da yasaların tartışmalar olgunlaşmadan aceleyle geçirildiğini gösteriyor.

”AKP-MHP iktidar bloku, geçmiş dönem yasama süreçlerinde olduğu gibi yeni döneme de yasama etiği ve muhalefete saygı ilkelerini açıkça ihlal ederek başlamıştır, kanun yapım sürecini planlamayarak teklifi komisyon aşamasından hızlıca geçirmeyi alışkanlık hâline getirmiştir.

İktidar, yasama süreçlerinde komisyon faaliyetlerinin önemini açıkça yok saymaktadır, yasa teklifi Komisyona sunulmadan önce, Komisyon aşamasında hiçbir meslek örgütünden görüş almamıştır, ayrıca bir yasama kurnazlığı tarzı olan torba yasayı bir rutin hâline getirmiştir. Yasa teklifinin 28’inci Dönemde de bu şekilde devam etmesi kabul edilebilir değildir.

Sonuç itibarıyla komisyonlar yasama yılında görüş belirtmek ve Meclis çalışmalarına dâhil olmak içindir. Bu yüzden torba yasayla önümüze getirilen çalışmaları kabul etmediğimizi bir daha buradan tekrarlamak istiyoruz. Zira birbirleriyle alakasız ve birden fazla kanunu, kanun hükmünde kararname değişikliklerini içeren torba yasalar uzmanlık alanları gözetilmeksizin getirilmektedir.

Bu şekilde getirilen yasalar ihtisas komisyonlarında teklif üzerinde yeterli hazırlık yapılmasına müsaade edilmeden kısa süreler içerisinde ve tartışmalar olgunlaşmadan ivedilikle geçirilmeye çalışılmaktadır. HEDEP olarak geçmiş yasama dönemlerinde olduğu gibi bu yasama döneminde de torba yasa tekniğine şiddetli bir şekilde muhalefet etmeye devam edeceğimizi bir daha söylemek istiyorum.” dedi.