Ekonomi

Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Görevlendirilmesinde Değişiklik

Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Görevlendirme Koşullarında Değişiklik  Yapılması Planlanıyor.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ‘ nun imzası ile Meclis’e gönderilen yasa tasarısı ile beraber Ekonomi Bakanlığının yurtdışı teşkilatında yapılan görevledirme teşkilatı için gereken şartlarda değişiklik planlıyor.

“Serbest Bölgeler Kanunu ve  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Olan Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle İlgili Kanun Tasarısı” nda bulunan düzenleme içeriğine göre  637 sayılı Ekonomi Bakanlığında bulunan Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin beşinci ve dokuzuncu fıkralarının yürürlükten kaldırılması için değişiklik yapılıyor.

Yürürlükten kaldırılması düşünülen Kararnamenin 25 inci maddesinin beşinci ve dokuzuncu fıkralarının içeriğinde Ekonomi Bakanlığı yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanabilmeleri için merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıl görev yapmış olmaları şartı vardır. Aynı durumda yurtdışı teşkilatında görev süresi ise 4 yıl ile sınırlandırılmıştı.

Yapılması istenen değişiklik için sebep şöyle açıklanmıştır ;
Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmeleri için bu atamanın yapıldığı anda merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıl görev yapmış olmaları yurtdışı için sürekli göreve atanmaya ehil bir kısım personelin aylıksız izin kullanmak sureti ile  bu süreleri kesmeleri ve yurtdışı atamadan muaf kalmaları durumu söz konusu olmaktadır.

Fakat yurtdışı teşkilatında görev yapmak üzere Ekonomi Bakanlığına Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak alman personelin bu görevden kendi inisiyatiflerini kullanması ile muaf tutulmaları yurtdışı teşkilatı kadrolarına yapılması planlanan atamalarda zorluklara sebep olmaktaydı. Yukarıda yazılmış olan sebep ile  merkez teşkilatında üç yıl görev yapma koşulu kaldırıldığı açıklandı. Görev süresinin gösterilen performansa belirlenmesininde daha doğru bir karar olacağı dile getirildi.