Kpss B Memur Alım İlanları

SGK 400 Personel Alıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilan ile Sosyal Güvenlik Kurumu kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alacağını duyurdu. 

İlana başvurular 6 Haziran 2016 tarihinde başlayacak. Ayrıca ilana başvuru yapacak olan adayların başvurularını en geç 20 Haziran 2016 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
 

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 6 Haziran 2016 – 20 Haziran 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Haziran 2016 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.
 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 13-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki

şartları taşıması gerekmektedir:
 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP 113 puan türleri itibariyle 75 ve üzeri puan almış olmak.

ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

d) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.