Ekonomi

Kira Beyannamesinde Dikkat Edilecekler

Hazır Beyanname ye Artık Ücret Gelirleri ve Menkul Sermaye İradı Eklendi.
Geçen yıllar içerisinde sadece kira için  hazırlanmış olan  hazır beyanname ye  artık ücret gelirleri ve menkul sermaye iradı şöyle ki kar payı ve faiz geliri elde edenler de bulunacak.

Mart ayının diğer adı vergi. Her sene 1 Mart – 25 Mart tarihleri arasında beyanname verme zorunluluğu olan kira geliri ile ilgili önemli bir konudur.Kira vergisi için geniş bir kitlenin olması diğer yandan da bu yıl kira geliri elde edenlerin yanı sıra ücret ve faiz kar payı, hisse senedi vb. menkul sermaye kar payı geliri elde eden kişiler ‘ hazır beyanname ‘ verme şansını elde ettiği için konunun detaylıca incelenmesi gerektiği ortaya  çıktı. Fakat öncelik olarak kira gelirlerinin beyan edilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.

2015 yılı içerisinde 3.600 lira yani aylık 300 lira daha fazla kira geliri elde edenler kişiler kira beyannamesi vermesi zorunlu hale gelmiştir.Kira Beyannamesini Gelir İdaresi Başkanlığı ‘ nın internet sitesinde bulunan hazır beyanname ile kolay bir şekilde işlem yaparak verebilirsiniz.

Kira Beyannamesi hangi şartlarda verilmez ? 

– 3.600 liralık geliriniz yok ise  beyanname verilmesi zorunlu değildir.
– Kira sınırı işyerleri için 29 bin lira olarak belirtilmiştir.

Kira gelirinin tamamı bildirildiği durumlarda vergi ödemesi yapılmıyor. Evler için 3.600 lira eksiltildikten sonra kalan miktar üzerinden % 25 götürü gider indirimi yapılmaktadır ve ya  eğer gerçek giderin fazla olduğu durumlar da  gerçek gider yöntemini seçerek giderlerde düşüş sağlanabilmektedir.Kira gelirinin yanı sıra  ticari, zirai veya mesleki kazancını bildirmesi  zorunda olanlar kişiler, istisna uygulamasından faydalanamamaktadır.