Eğitim

AÖF Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümü Detayları ve İş Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak adaylar, detayları merak ediyorlar. Bu bölümün tanımı ile ilgili olarak AÖF resmi sitesinde: “Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının iki temel amacı bulunmaktadır.

Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.

Eğitim amaçları: Programın eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.​” ifadeleri yer almaktadır.

Bölümden Mezun Olma Koşulları:

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olabilmek için 240 AKTS kredilik derslerin hepsini alıp, harf notu FF, YZ, DZ olmadan tüm dersleri geçmeniz gerekmektedir. Tüm dersleri geçip mezun olma durumuna geldiğinizde ise, Genel Not Ortalamanız (GNO) en az 2,00 olmalıdır. Tüm bu şartları yerine getiren öğrenci, Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Diploması alabilir.

Lisansüstü Eğitim Olanakları:

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olduktan sonra, lisansüstü eğitim alabilirsiniz. Adayların, yüksek lisans, doktora gibi eğitimlere devam etme şansları vardır.

Bu Bölümde Hangi Dersler Var?

Mezun Olduktan Sonra İş Koşulları

Bu bölümden mezun olduktan sonra yapabileceğiniz işlerle ilgili olarak, AÖF resmi sitesinde: “Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bölüm adaylar tarafından çok tercih edilen bir bölümdür.

Kamupersoneli.net | Ankara