Personel Alımı

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü resmi sitesinde yayımlanan ilan ile özel hizmet alımı yoluyla ASDEP personeli alacağı duyuruldu. İlana göre;

Alınacak Personel:

* ASDEP Personeli (14)

Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak, Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış veya en az 1 yıl erteletmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmak

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak

*Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

* ÖSYM tarafından 2015-2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

* Başvuruda buluna adayların İl Müdürlüğünce tercihen bay ve bayan olmak kendi kategorilerinden en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralaması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda Asil listeye girmiş olan (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlaması, işten çıkarılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi

* Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

* Askerlik Durum Belgesi

* Sağlık Raporu Tek Hekimden

* Lisans Diploma Aslı ve Fotokopisi

* 2015-2016 KPSS Sonuç Belgesi

* Yeni çekilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf

Başvuru Süreci:

* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 20 Mart 2017 Pazartesi tarihinden itibaren 31 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle, İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.  Posta veya 2. şahıslar vb. değişik yollarda yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir