Mevzuat

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kararı

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç ve Kira Yönetmeliği Hakkında Değiklik Şu Şekildedir ;
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç ve Kira Yönetmeliği  4 ayrı içerikten oluşmaktadır.
Bunlar ;
Birinci bölümü içerisinde aşağıdakiler hakkında bilgilendirme yapmaktadır.
Amaç ; Bu Yönetmelik içerisinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün elektrik enerjisi dahil olmamak şartı ile ürettiği mal ve hizmetlerin satışı ve sahibi olduğu araç ve gereçlerin kiralanması ile ilgili karar alındı.

Kapsam ; Yönetmelik içerisinde  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından elektrik enerjisi haricinde üretilmiş olan mal ve hizmetlerin satışı ile belirlenen Genel Müdürlüğün sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralama işleri ile ilgili bilgileri  vermektedir.

Dayanak ; Yönetmelik içeriğinde 08.06.1984 tarihli olan ve 233 sayısı ile olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname ve 05.02.2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca yazılmıştır.

Tanımlardan birkaçı aşağıda yer almaktadır ;
Araç:
Nakliye işleri , yükleme işleri , boşaltma işleri , madencilik işleri , inşaat ve montaj işlerinde kullanılan lastik tekerlekli  ve paletli her türlü makine topluluğuna araç denilmektedir.

Birim: Direk olarak üst birimlere bağlı çalışan müdürlükler , müdür yardımcılıkları ,başmühendisliklerini kapsamaktadır.

İkinci Bölüm içerisinde : Temel İlkeler ve Fiyatların Belirlenmesi ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
Üçüncü Bölüm içerisinde : Uygulama ile ilgiler verilmektedir.
Dördüncü bölüm içerisinde ise Son Hükümlerden bahsetmektedir .