Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İlana başvurularda sona gelindi.

İlan detaylarını hatırlayalım:

Alım Yapılacak Kadrolar:

* Eczacı (1)

Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar Neler?

* Türk Vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak, 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

* Gaziantep Üniversitesi personel alım ilanı başvuruları bugün (12 Mayıs 2017) mesai bitimine kadar Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması:

* Başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://www.gantep.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir