Sağlık Personeli

Kamu Denetçileri Kurumu Tavsiye Kararı Verdi

Kamu Denetçiliği Kurumu görev tanımı dışında çalıştırılan personeller için gereğinin yapılması hakkında tavsiye kararı aldı.
 
Tıbbi teknolog olarak işe alınan bir memur, yıllık iznini 48 olarak kullanması ve devamında 75 gün sağlık izni kullanmasından sonra işe tekrar döndüğünde kendi uzmanlık alanı olan tıbbi teknolog olarak değil, kurum içi görevlendirme nedeniyle istatistik biriminde çalıştırılmaya başlaması üzerine, yetkili birime şikayette bulundu ve hak ihlalinin düzeltilmesini istedi. Yaptığı şikayet geri çevirilen memur söz konusu işlemin geri alınmasını ve görev tanımına uygun şekilde görevlendirilmesi istemiyle Kamu Denetçileri Kurumuna başvurdu.
 
Şikayet incelendikten sonra Kamu denetçileri kurumu ilgili olay kapsamında değerlendirme yapılması için Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden konu hakkında bilgi istedi. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin, Kamu Denetçileri Kurumuna gönderdiği cevapta, Tıbbi teknolog olarak işe alınan memurun istatistik birimine yönlendirildiği bildirildi.
 
Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayetçinin “tıbbi teknoloğun görev tanımının sınırlarını aşar nitelikte olan ve diğer hizmet sınıflarında bulunan kamu personelinin görevi kapsamında yer alan istatistik biriminde görevlendirilmesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen hiçbir memurun sınıfı dışında bir görevde çalıştırılamayacağı hükmüne aykırılık oluşturması” kapsamında karar verdi.
 
Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayetçinin istatistik biriminde görevlendirilmesi işleminin hukuka aykırı olduğunu saptaması ile söz konusu görevlendirmenin mümkün olamayacağını ve işlemin derhal geri alınması gerektiğini belirtti ve görev tanımına uygun yeni görevlendirme yapılarak mağduriyetinin giderilmesi yönünde yeni bir işlem için Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine “tavsiye kararı” verdi.